Invulling aan de historische Kattensingel

19 december 2020Herontwikkeling locatie De Drie Notenboomen

Ontwikkelaars: Dura vermeer en Janssen de Jong

locatie_goudaAl sinds de jaren 70 van de vorige eeuw wordt gewerkt aan een bouwplan op het terrein van het voormalige wasserijgebouw en het bleekveld van de Drie Notenboomen op de hoek van de Kattensingel en de Nieuwe Gouwe oz. In de jaren ’80 werd gedacht aan de realisatie van een z.g. zorghotel maar dat is er uiteindelijk nooit gekomen.

Vanaf 1998 wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de gebied. In eerste instantie was er een ontwerp van Cees Dam die voorzag in de bouw van een appartemententoren van 11 lagen op de hoek aansluitend op het monumentale poortgebouw en een kantoorgebouw aan de Nieuwe Gouwe oz.

Naast het feit dat het eerste ontwerp onverkoopbaar bleek is heeft het overleg geresulteerd in een drastische wijziging van het ontwerp. Een goede binnenstedelijke inpassing door variatie in schaal en woningtypologie, zorg voor de openbare ruimte en een goede parkeeroplossing staat in dit ontwerp centraal. De locatie van deze bebouwing grenst aan zeer uiteenlopende bebouwing, zoals de kleinschalige arbeiderswoningen aan de Van Strijenstraat, de historisch gevarieerde Kattensingel en de open ruimte aan de Nieuwe Gouwe.

Op de hoek van de Kattensingel, grenzend aan de 16e eeuwse blekerij De Drie Notenboomen, worden appartementen gerealiseerd in 3 en 4 bouwlagen. het appartementenblokje is opgebouwd uit 3 en 4 bouwlagen waarmee aansluiting wordt gevonden op de schaal en typologie van de woningen aan de singel. Langs de Nieuwe Gouwe zijn herenhuizen gesitueerd die liggen terug ten opzichte van de appartementen. Hierdoor ontstaat een mooie voorruimte en het appartementencomplex wordt geaccentueerd. Dit wordt benadrukt door een karakteristiek wit volume dat de schakel vormt tussen de Kattensingel en de herenhuizen. De herenhuizen in het plan zijn ontworpen als individueel afleesbare woningen.

Door de economische omstandigheden is het al weer een tijde stil rondom deze ontwikkeling maar 29 september 2010 zijn de laatste tekeningen aan het Platform Nieuwbouw getoond. De welstand is akkoord en het plan zou in 2011 gerealiseerd worden.

Kattensingel met beschermd Stadsgezicht: Historische bebouwing van herenhuizen

0654_DO_03_aangepast

Blekerij De Drie Notenboomen

footer-backgroundAan de singels van Gouda waren diverse kledingblekerijen en -wasserijen gevestigd. Achter de singels lagen graslanden, die als bleekvelden gebruikt konden worden. De singels leverden het water voor de wasserijen. Eén van deze blekerijen was De Drie Notenboomen.

Al in de 16e eeuw was op deze plek een blekerij gevestigd. In 1709 werd de naam De Drie Notenboomen voor het eerst in de Goudse archieven genoemd. In 1829 kwam de blekerij annex wasserij in handen van de familie Jaspers. Deze uit Limburg afkomstige familie bezat meerdere wasserijen en blekerijen nabij de Goudse singels.

De poort met het reliëf dateert uit 1849; In 1972 beëindigde het bedrijf zijn werkzaamheden. De gebouwen werden overgedragen aan de gemeente Gouda. Over de bestemming van het gebied werd langdurig strijd gevoerd. Het gebouw kreeg een bestemming als kantoorgebouw.

Stedenbouwkundig concept

gouda_ontwerpprincipes

schema

Door de economische omstandigheden is het lang stil rondom de ontwikkeling maar 29 september 2010 zijn de laatste tekeningen aan het Platform getoond.

Het bouwplan ziet er als volgt uit:

Aan de Kattensingel wordt aansluitend aan het poortgebouw een appartementenblok gerealiseerd die naar de hoek met de Nieuwe Gouwe oz tot 5 lagen + een kap oploopt. Aan de Nieuwe Gouwe oz zelf komen grondgebonden woningen van 3 lagen + een kap. Deze 2 blokken worden onderling verbonden met een appartementenblok van 6 lagen + een kap in een afwijkende architectuur. Aan de achterzijde aansluitend op het bouwplan “Gouds Magnifiek” komt nog een blokje grondgebonden woningen.

Met name het blokje van 6 lagen is t.o.v. eerdere ontwerpen behoorlijk gewijzigd en alle blokken hebben een kap gekregen terwijl dit in eerste instantie niet de bedoeling was maar wel een wens van het Platform Nieuwbouw en het wijkteam. Het Platform heeft enthousiast gereageerd en inmiddels is ook de welstandcommissie akkoord. De bouw zou in de loop van 2011 van start gaan.

Situatietekening

situatie_gouda0654_do_04_aangepast

Uitwerking – zorgvuldige detaillering binnen en buiten

gouda_hoek

gouda_detail_hoekhal sfeerbeeld