Eerbeek woningen te Haagje

20 juni 2016

 

In juni 2007 werd ons ontwerp als winnend plan beoordeeld  van de prijsvraag die was uitgeschreven door Woningstichting Eerbeek ter gelegenheid van haar negentigjarig bestaan.

De opgave was om samen met een groep bewoners een ontwerp te maken voor de locatie van de Beek-kerk in Eerbeek. De uitdaging van deze locatie is de bijzondere vorm van de kavel en de situering langs de Eerbeekse beek. Tijdens een tweetal avonden is er door bewoners en ons architectenbureau in de vorm van een workshop enthousiast gewerkt aan een gezamenlijk plan. Na het winnen van de prijsvraag is het plan in de daaropvolgende periode door ons verder uitgewerkt.

0786_DO_pres20080625.inddUitgangspunt voor het ontwerp is dat de open en groene ruimte behouden blijft. Optimalisatie van de leefbaarheid en een groene identiteit staat voorop. Er is gekozen voor een kleinschalige toevoeging van woningen. Dit versterkt de groene kwaliteit van de locatie en sluit aan op de omliggende bestaande bouwmassa’s. Uitgangspunt is dat ook de gestapelde woningen een dorpse maat en schaal behouden. Het plan kent een differentiatie in woningtypologieën en is onder te verdelen in drie plandelen:

  • 1- een huis met een dak met daarin comfortabele appartementen geschikt voor starters of ouderen.
  • 2- een slingerend woonpad met rijwoningen aan een woonpad geschikt voor families met kinderen.
  • 3- vrijstaande woningen in het groen met een besloten buitenruimte geschikt voor starters, kleine gezinnen of ouderen.
  • 0786_DO_pres20080625.indd0786_situatie birdview0060786_panorama0786-haagje-eerbeek-appartement