Beeldkwaliteitsplan Nijkerk

20 juni 2016

Het beeldkwaliteitplan locatie Arkemheen is opgesteld in opdracht van Koopmans Projecten B.V. in samenwerking met R-S Roeleveld-Sikkes Architects en de Gemeente Nijkerk. Het doel is om de beoogde kwalileit van gebouwen en omgeving en de samenhang tussen architectuur en openbare ruimte voor lange termijn te waarborgen.

Het nieuwe programma is gericht op de ontwikkelingen in de zorgverlening; zelfstandig wonen stimuleren met zorglevering aan huis. Voor zwaar-zorgbehoevenden zijn kleinschalige groepswoningen gewenst. Het nieuwe programma speelt in op de doelstellingen voor schaalverkleining en differentiatie. De institutionele sfeer van een verzorgingshuis wordt getransformeerd naar een woonsfeer waar zorg geleverd kan worden.

 

schema 1-1000_bestaand  ref3ref2ref4ref