Stedelijk woonblok – Amersfoort vernieuwt

7 juni 2020

In de woonwijk Kruiskamp in Amersfoort stond eind jaren 90 de leefbaarheid fors onder druk. Overlast, onveilige situaties rondom scholen, een matig functionerend winkelcentrum, eenzijdige woningvoorraad en meerdere woningcomplexen met een slechte bouwtechnische staat. Om aan al deze problemen het hoofd te bieden zette de gemeente Amersfoort een proces van herstructurering in gang. Het project Parkweelde is onderdeel van deze herstructurering. Een school, vele portiekflats en een gedeelte van het winkelcentrum zijn gesloopt. In de plaats zijn 200 woningen in diverse prijsklassen teruggebouwd. Een beperkte deel ervan zijn huurwoningen voor specifieke doelgroepen, de rest zijn koopwoningen. Er is een nieuw blok met voorzieningen en woningen aan het winkelcentrum toegevoegd. Het park is is heringericht volgens het door ons geleverd landschapontwerp. Hierin staan de woonblokken volledig autovrij in het glooiend terrein van grasheuvels, bomen en paden. Alle autos zijn onder de woningen verborgen.

Opdrachtgever: de Alliantie Ontwikkelingamersfoortconceptkopie

  0706-parkweelde-amersfoort-gevel-6    amersfoort-parkweelde-01