Architect Aan Zet

Opdrachtgevers kunnen met Architect aan Zet zonder omgevingsvergunning projecten bouwen of verbouwen. Bijvoorbeeld kan dat een nieuw te bouwen woning zijn of een renovatieproject. Verder is het mogelijk om een dakkapel, dakopbouw, dakterras of tuinhuis te laten plaatsen. Daarvoor is de voorwaarde wel dat de architect gecertificeerd is.

Architect Aan Zet bevoegdheid

Bij een Architect Aan Zet procedure is de begeleidende architect verantwoordelijk voor het hele bouwproces. Enerzijds verzorgt ze het geheel van idee tot realisatie en alle administratie er omheen. Anderzijds houdt ze toezicht op de bouwplaats en stemt de bouw af met de omwonenden (participatie). Op die manier is de opdrachtgever vrijgesteld van vergunningsaanvraag en hoeft alleen een melding te doen bij de gemeente. Daarom is een omgevingsvergunning bij een Architect Aan Zet procedure niet nodig en er zijn dan ook geen legeskosten. Maar er zijn wel kosten om een kwalitietscontroleur aan het werk te zetten.

Het certificaat voor Architect Aan Zet is verleend.

Echter om met Architect Aan Zet te kunnen werken heb ik een training moeten volgen. De cursus is ervoor verzorgd door de gemeente Rotterdam samen met de BNA (Branche Nederlandse Architecten). Onze kennis over de bouwregelgeving is weer helemaal opgefrist. De eerste Architect aan Zet projecten zullen we in nauwe samenwerking met de gemeente doorlopen. Ik kijk er graag naar uit om het eerste vergunningvrije project uit te voeren voor een geïnteresseerde opdrachtgever.

Hieronder leest u meer: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/architect-aan-zet/

Architect aan zet

Architect Rotterdam

Lees hier meer over werken met een architect in Rotterdam.