Architect Aan Zet

Opdrachtgevers kunnen met Architect aan Zet zonder omgevingsvergunning projecten bouwen of verbouwen. Dat kan een nieuwe woning zijn of renovatie. Ook is het mogelijk om een dakkapel, dakopbouw, dakterras of tuinhuis of atelier te laten plaatsen. Voorwaarde is wel dat de architect gecertificeerd is.

Inmiddels heb ik het certificaat gehaald om dit type vergunningvrije projecten te kunnen begeleiden; van schets tot oplevering. Dat scheelt tijd en legeskosten voor de klant.

De architecten zijn bij dit proces verantwoordelijk voor het hele bouwproces. Ze verzorgen het geheel van idee tot realisatie en alle administratie er omheen. Ze houden toezicht op de bouwplaats en stemmen de bouw af met de omwonenden (participatie). Zij hoeven alleen een melding te doen bij de gemeente. Een omgevingsvergunning is niet nodig. Ook hoeven er geen leges betaald te worden. Rotterdam heeft hiervoor als eerste gemeente in Nederland toestemming van het kabinet gekregen op basis van de Crisis- en Herstelwet.

De certificaat voor Architect Aan Zet heb ik inmiddels verkregen. Hiervoor heb ik met de eerste groep architecten een training gevolgd. De cursus is verzorgd door de gemeente Rotterdam samen met de BNA. Onze kennis over de bouwregelgeving is weer helemaal opgefrist. De eerste Architect aan Zet projecten zullen we in nauwe samenwerking met de gemeente doorlopen. Ik kijk er graag naar uit om het eerste vergunningvrije project uit te voeren voor een geïnteresseerde opdrachtgever.

Architect aan zet

Architect Rotterdam

Lees hier meer over werken met een architect in Rotterdam.